Główna Kwatera ZHP

ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
tel centrala: (+48) 022 339 06 45

Biuro Prasowe ZHP

hm. Martyna Kowacka
kom. 601 246 164
rzecznik@zhp.pl

Pełnomocnik Naczelnika ZHP ds. HALiZ

hm. Grzegorz Woźniak
kom. 501 496 934